...

Hulpmiddelen bij het begeleiden en trainen van honden: Halsbanden

Onder halsband wordt hier verstaan alles wat om de nek van de hond bevestigd wordt en niet van maat veranderd als er druk op gezet wordt. De omtrek van de halsband blijft altijd even groot.
Als de begeleider in staat is de hond naast of achter te laten lopen met een slappe lijn d.m.v. lichaamstaal (lees “correct leiderschap”) dan volstaat een halsband om de hond te sturen waar nodig.

Slipbanden

Onder slipband wordt hier verstaan alles wat om de nek van de hond bevestigd wordt en van maat veranderd als er druk op gezet wordt. De omtrek van de halsband wordt kleiner als er druk op gezet wordt en weer groter als de druk wegvalt. De werking van een slipband is gebaseerd op het nabootsen van een terechtwijzing van een ranghogere hond. Deze terechtwijzing is een korte, felle en snelle beet en heeft alleen effect als de hond de tegenpartij (degene die bijt) als ranghoger ziet.

Een slipband wordt verkeerd gebruikt als er continu druk op staat, het wurgen van de hond. Dit is een leerproces wat niet begrepen wordt door de hond en zorgt voor het ontstaan van probleemgedrag.
Een slipband mag pas gebruikt worden als de hond zijn begeleider als ranghoger accepteert. De terechtwijzing, de beet, wordt correct nagebootst door een kort, fel en snel rukje aan de lijn te geven. Wordt deze terechtwijzing toegepast door iemand die de hond niet als ranghoger accepteert dan bestaat er een reële kans dat de hond de begeleider terechtwijst, lees “bijt”. Zorg er dus eerst voor dat de hond jou als ranghoger accepteert alvorens deze techniek toe te passen. Neem bij twijfel eerst contact op met een deskundige.

Halve slipbanden

Onder halve slipband wordt hier verstaan alles wat om de nek van de hond bevestigd wordt en van maat veranderd als er druk op gezet wordt. De omtrek van de halsband wordt kleiner als er druk op gezet wordt en weer groter als de druk wegvalt. Echter het kleiner worden van deze band wordt begrensd zodat de band nooit kan gaan wurgen. Hoe klein de omtrek wordt hangt af van de maat en het instellen van de zogenaamde “stopper” als deze aanwezig is. De rest van de werking is gelijk aan de slipband.

 

Prikbanden

Onder prikbanden wordt hier verstaan een halsband/halve slipband waar aan de binnenkant (de kant waar de band de nek van de hond raakt) pennen of andere uitsteeksel zitten die in de nek van de hond prikken als er druk op gezet wordt. Het principe waar van uitgegaan wordt is dat de hond stopt met trekken doordat het continu prikken in zijn nek een terechtwijzing van een ranghogere hond nabootst. Echter dit is een foute interpretatie van de werking. Een correcte “hondse” terechtwijzing is namelijk een korte, felle en snelle beet. Dit wordt niet nagebootst door een prikband. In tegendeel, de prikband werkt rondom de gehele nek en bootst niets na van wat een andere hond zou kunnen doen. Het lijkt daarentegen nog het meest op het definitief uitschakelen van de tegenpartij en veroorzaakt pijn.
Dit wekt voornamelijk agressie op en zorgt voor een averechts effect. Niet gebruiken is mijn advies. Vraag een deskundige naar de juiste oplossing.

Elektronische banden

Hieronder wordt verstaan banden die om de nek van de hond bevestigd worden die een geluid, trilling en/of een elektronische impuls kunnen geven. Dit kan automatisch of handmatig geactiveerd worden.
De werking is gebaseerd op het negatief bekrachtigen van de hond d.m.v. schrik. Als een hond door het uitvoeren van zijn gedrag een negatief gevoel krijgt dan valt de hond niet snel in herhaling van dit gedrag.
De timing van het creëren van het negatieve gevoel komt heel precies en daarom is het noodzakelijk deze middelen alleen toe te passen na overleg met een deskundige.
Bij honden die agressie vertonen veroorzaakt een elektronische impuls vaak meer agressie.
Een ander zeer groot nadeel van het gebruik van deze banden is dat veel honden weten (voelen) dat ze de band om hebben en daardoor het ongewenste gedrag niet vertonen tijdens het dragen van de band, maar zodra de band af is weer terugvallen in het oude gedrag. Het correct gebruik van deze banden vergt veel kennis en ervaring en moet alleen toegepast worden na een degelijke training in samenwerking met een deskundige.

soorten halsbanden

Lees ook het artikel over Riemen

Miranda van Oossanen-Geerlings
Dit bericht is geschreven door:

Miranda van Oossanen-Geerlings

Gedragsdeskundige Miranda is eigenaar van Alpha Hondenschool & -gedragscentrum Naast de hondencursussen werkt Miranda ook met “probleem honden”. Miranda schrijft regelmatig artikelen, van opvoeding, tot agressie en verlatingsangst. Miranda heeft ook regelmatig honden in haar eigen roedel die zij (her)opvoed en herplaatst.