...

Honden en kinderen

De basis van de relatie tussen hond en kind heb je deels al gelegd als baby en peuter. Een kind heeft nog steeds begeleiding van een volwassenen nodig bij de omgang met je hond.

Honden zien kinderen namelijk als een gelijke of zelfs lagere rang in de roedel (het gezin). Je hond ziet je kind dus nog niet als baas of roedelleider, hierdoor accepteren ze sommige dingen van kinderen niet wat ze van de roedelleider wel pikken. Het is daarom belangrijk dat jij als roedelleider het kind “beschermt”, zo voorkom je dat je hond je kind op “zijn plek zet” als zij bijvoorbeeld te enthousiast aan het dansen is op K3.

Regels voor honden en kinderen

Als roedelleider moet je duidelijk aangeven wat je hond wel en niet mag in bijzijn van je kind. Zo mag je hond niet tegen het kind opspringen, niet omver lopen en geen speelgoed afpakken. Jij moet er ook voor zorgen dat je hond veilig is en dat als de hond geen contact wil met je kind dat je kind dan ook leert de hond even met rust te laten.
Kinderen moeten leren dat honden geen speeltjes of knuffels zijn, ze moeten leren dat ze alleen de hond mogen aaien onder begeleiding van een van de ouders. Als je kind de hond dat wilt aaien laat dit dan aan de zijkant van zijn lichaam doen, dit is het veiligste.

Naast de bovenstaande regels zijn de volgende regels ook belangrijk:

  • Als je hond ligt de slapen, eet of drinkt moet je kind de hond met rust laten.
  • Je kind mag geen speelgoed of botten van de hond afpakken, dit mag alleen samen met een van de ouders.
  • Commando’s zoals zit, af, blijf en kom mag je kind alleen samen met een van de ouders geven.
  • Ook apporteerspelletjes onder begeleiding van een van de ouders.
  • Laat je kind geen trek- of stoeispelletjes met je hond doen.
  • Leer je kind dat hij/zij zich rustig moet gedragen als de hond in de buurt is en de handen laag te houden, dus niet gillen, rennen of springen. Honden denken dan dat je kind wil spelen en kunnen bijvoorbeeld tegen je kind opspringen.
  • Is je kind of een vriendje die op bezoek is bang voor een hond. Leg ze dan uit dat ze de hond moeten negeren, niet aankijken en niet tegen ze praten. Zo begrijpt de hond dat hij het kind met rust moet laten.

Als je kind ouder wordt kan hij/zij langzaam, samen met de ouders, een eigen plek in de rangorde veroveren.

Miranda van Oossanen-Geerlings
Dit bericht is geschreven door:

Miranda van Oossanen-Geerlings

Gedragsdeskundige Miranda is eigenaar van Alpha Hondenschool & -gedragscentrum Naast de hondencursussen werkt Miranda ook met “probleem honden”. Miranda schrijft regelmatig artikelen, van opvoeding, tot agressie en verlatingsangst. Miranda heeft ook regelmatig honden in haar eigen roedel die zij (her)opvoed en herplaatst.