...

Hondencursussen

Deze keer een wat algemener verhaaltje over honden(gedrag)cursussen. Door mijn werk met honden die probleemgedrag vertonen weet ik dat, in bijna alle gevallen, omstandigheden “buiten” de hond dit gedrag hebben veroorzaakt. Een enkele keer is een medisch probleem de oorzaak. (Dit bespreek ik later in een ander artikel).

Probleemgedrag

In de meeste gevallen is het probleemgedrag dus ontstaan door een foutief leerproces.

Grofweg kunnen we dit indelen in drie soorten:

• Verkeerde reacties van de baas in het bijzijn van de hond in allerlei situaties. Denk bv. aan schrikreacties van de hond waar verkeerd op gereageerd wordt door de baas.

• Verkeerde begeleiding van de hond tijdens de opvoeding en training. De hond begrijpt zijn baas niet doordat deze verkeerde leerprocessen en/of verkeerde beloningen en correcties toepast.

• Traumatische ervaringen

Het laatste punt is iets waar je als mens vaak geen invloed op hebt.
Maar bij de eerste twee punten heeft de mens (de begeleider van de hond) een hele grote invloed en…
…ik durf eigenlijk wel te zeggen dat de mens vaak de oorzaak is van het uiteindelijk ontstaan van het probleemgedrag.
Zouden wij onze honden beter begrijpen dan zouden we in staat zijn de juiste leermethodes te kiezen en adequaat op situaties kunnen reageren om zo het ontstaan van probleemgedrag te voorkomen.

Om weer terug te komen op het onderwerp van dit artikel; hondencursussen dan is mijn mening dat een hondenschool/ hondentrainingscentrum zich als eerste moet richten op de baasjes van de honden!

Hondencursus theorieles

Ga je op zoek naar een goede plek om met je hond te trainen dan is de beste keus een hondenschool waar ook theorie een belangrijk onderdeel is van de les. Zeker bij de startcursussen (puppy/basis) zou de theorie zeker de helft van de les moeten zijn.
De theorie moet er op gericht zijn de baasjes te leren hoe een hond leert en reageert vanuit zijn eigen gedrag en communicatiemogelijkheden en hoe de baasjes daar vervolgens mee om moeten gaan.

Verschillende Leermethodes

Daarnaast is ook mijn mening dat er niet één methode de beste is om een hond te trainen.
Je hebt altijd te maken met ten minste twee levende individuen, de baas en de hond en een voortdurend veranderende omgeving. Dit is een dynamisch geheel en daar kun je niet statisch mee omgaan.
Welke methodes het beste werken is van dit dynamische geheel afhankelijk en dient per baas/hond-combinatie en situatie gekozen te worden.
Een goede hondenschool gebruikt dus meerdere methodes door elkaar en leert de baasjes op welk moment welke methode het beste gebruikt kan worden.

Respect

En als laatste belangrijk punt “respect”
Een goede hondenschool heeft respect voor de hond en de baas. Beiden worden in hun waarde gelaten!
Om uiteindelijk de definitieve keus te kunnen maken als er nog onduidelijkheden zijn dan moet een hondenschool ook de gelegenheid bieden om een keer mee te kijken tijdens een les.

 

Miranda van Oossanen-Geerlings
Dit bericht is geschreven door:

Miranda van Oossanen-Geerlings

Gedragsdeskundige Miranda is eigenaar van Alpha Hondenschool & -gedragscentrum Naast de hondencursussen werkt Miranda ook met “probleem honden”. Miranda schrijft regelmatig artikelen, van opvoeding, tot agressie en verlatingsangst. Miranda heeft ook regelmatig honden in haar eigen roedel die zij (her)opvoed en herplaatst.